Külasta meid Facebookis Jälgi meid Twitteris Liitu uudiskirjaga
Otsi_v
 
Isikuandmete Kaitse Strateegia
  • Jaga:
  • Saada sõbrale

Isikuandmete Kaitse Strateegia

 
Isikuandmete Kaitse Strateegia (Privacy Policy)
kehtib al. 25.05.2018.

Meie ettevõtte andmekaitse strateegia (edaspidi Strateegia) viitab meie pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi meie organisatsioon töötleb inimeste isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt  pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave (Privacy Notice), millise leiate meie ettevõtte kodulehel siit.
Viimati uuendatud 05. märts 2024
 
Kuumad pakkumised