Külasta meid Facebookis Jälgi meid Twitteris Liitu uudiskirjaga
Otsi_v
 
Tunne oma õigusi laevareisijana
 • Jaga:
 • Saada sõbrale

Tunne oma õigusi laevareisijana!

 

Reisijate õigused: eurooplased on laevareisidel paremini kaitstud.

Alates 18.detsember 2012 hakkasid ELis kehtima uued eeskirjad, mille kohaselt mere- ja siseveereisidel tagatakse kõikjal üle kogu Euroopa Liidu reisijatele teatavad miinimumõigused. Alates 31. detsembrist on meritsi reisijatel õigus nõuda õnnetuste korral hüvitist tekkinud kahju eest.


Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: Me täidame oma lubaduse. Oleme lõpule jõudmas ülesandega, mida alustasime mõne aasta eest: luua järjepidev Euroopa reisijaõiguste poliitika kõikide transpordiliikide jaoks. Nüüdsest on 200 miljonit inimest, kes igal aastal laevaga reisivad, nende uute eeskirjadega kaitstud.”

Alates tänasest on ELis meritsi ja siseveeteedel reisijatel, eelkõige puuetega isikutel ja piiratud liikumisvõimega reisijatel, samasugused õigused nagu lennu- või rongireisijatel. Nende uute õiguste hulka kuulub:

 1. piisav ja kättesaadav info kõikidele reisijatele nii enne reisi kui ka reisi kestel, samuti üldine teave nende õiguste kohta terminalides ja laeva pardal;

 2. piisav abi (näiteks suupisted, eined, karastusjoogid ja vajaduse korral majutus kuni kolmeks ööks koos rahalise kattega kuni 80 eurot öö eest) juhul, kui reis tühistatakse või kui väljumine hilineb üle 90 minuti;

 3. garanteeritud võimalus valida kas tagasimakse või marsruudimuutus, juhul kui reis tühistatakse või kui väljumine hilineb üle 90 minuti;

 4. hüvitis, mis moodustab piletihinnast 25% kuni 50%, olukorras, kus saabumine hilineb;

 5. puuetega reisijate ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineeriv kohtlemine ja tasuta eriabi neile nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal, samuti rahaline hüvitis liikumisabivahendi kaotsimineku või kahjustada saamise korral;

 6. veoettevõtjate ja terminalikäitajate kohustus kehtestada mehhanismid reisijate kaebuste lahendamiseks;

 7. sõltumatute riiklike asutuste määramine, kes vastutavad määruse täitmise tagamise eest, vajaduse korral karistuste rakendamise kaudu.

Lisaks sellele on alates 31. detsembrist 2012 reisijatel, kes satuvad merereisi ajal õnnetusse, ELi õigusnormide alusel järgmised õigused:

 1. rahaline hüvitis surmajuhtumi või isikukahju korral ning pagasi, sõidukite, liikumisabivahendite või muu erivarustuse kaotsimineku või kahjustumise eest;

 2. 15 päeva jooksul tehtav ettemakse, et katta surmajuhtumi või isikukahju korral tekkinud esmaseid majanduslikke vajadusi;

 3. õigus esitada surmajuhtumi või isikukahju korral nõue otse vedaja kindlustusandjale;

 4. õigus saada asjakohast ja arusaadavat teavet eespool nimetatud õiguste kohta enne väljasõitu või hiljemalt väljasõidu ajal.

  Tasuta rakenduse abil saab kogu teabe reisijaõiguste kohta laadida alla nutitelefonile. See toimib kõikidel platvormidel.


  EU regulatsiooniga saab tutvuda siin: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1387_et.htm
Viimati uuendatud 11. veebruar 2013
 
Kuumad pakkumised